O Nas

/O Nas
O Nas 2023-02-02T17:59:59+00:00

O naszej szkole

Serdecznie witamy na stronie internetowej The Polish School of Sydney!

Jesteśmy prężnie działającą sobotnią szkołą polonijną usytuowaną w Randwick, Sydney, gdzie nieprzerwanie od 2004 roku oferujemy naukę języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania i dla wszystkich grup wiekowych.

Nasza szkoła jest jedną z najliczniej reprezentowanych szkół polonijnych w Australii. Naukę w naszej placówce pobiera obecnie ponad 130 uczniów.

Uczniowie są naszym priorytetem, a zarząd szkoły dokłada wszelkich starań, aby zajęcia lekcyjne prowadzone były na jak najwyższym poziomie i z wykorzystaniem nowoczesnych strategii nauczania i pomocy dydaktycznych.

Szczycimy się profesjonalną, wykwalifikowaną kadrą doświadczonych nauczycieli, którzy poprzez swoje zaangażowanie oraz nieustanne podnoszenie kompetencji zawodowych przyczyniają się do utrzymywania najwyższych standardów nauczania w naszej szkole.

Celem The Polish School of Sydney jest nauczanie języka polskiego, propagowanie polskich wartości narodowych, polskiej kultury, tradycji i historii, a naszym uczniom pragniemy pokazać, że dwujęzyczność i dwukulturowość jest fascynująca, przydatna i jak najbardziej możliwa!

Zajęcia w The Polish School of Sydney łączą w sobie solidne przygotowanie merytoryczne i metodyczne z serdeczną, rodzinną, prawdziwie polską atmosferą!

Zainteresowanych pobieraniem nauki w Polskiej Szkole w Randwick zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą programową.

Zajęcia wszystkich sektorów szkoły odbywają się w każdą sobotę roku szkolnego w godzinach od 9 do 12.

Główne cele i założenia

“Celem nadrzędnym Polskiej Szkoły w Randwick, Sydney jest efektywne nauczanie języka polskiego, tak aby nasi absolwenci swobodnie porozumiewali się w mowie i piśmie językiem polskim.

Równie ważne jest dla nas krzewienie szeroko pojętej kultury polskiej oraz kształtowanie i podtrzymywanie w naszych uczniach poczucia tożsamości narodowej, umacnianie poczucia więzi z Polską oraz dumy z posiadania polskiego pochodzenia.”

Zarząd Szkoły

Szkoła Polska w Randwick stawia sobie za cel:
 • Wspomaganie rozwoju i przysposabiania kompetencji z zakresu znajomości języka polskiego jako drugiego/obcego,

 • Wspomaganie zdobywania czterech sprawności językowych: czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu w języku polskim,

 • Umożliwienie uczniom zdobywania wiedzy i kompetencji koniecznych do swobodnej komunikacji w języku polskim na jak najwyższym poziomie,

 • Pogłębianie w uczniach poczucia polskiej świadomości narodowej i dumy z pochodzenia polskiego poprzez propagowanie wartości patriotycznych, oraz

 • Przekazywanie wiedzy na temat języka polskiego, polskiej kultury i historii oraz ukształtowanie świadomości na temat życia w Polsce oraz możliwości wynikających z bycia częścią środowiska polonijnego w Australii.

Główne założenia naszej placówki

Uczniowie udoskonalają zdobyte umiejętności językowe tak, aby
potrafili:

 • Nawiązywać i podtrzymywać kontakty z innymi polskojęzycznymi
  osobami oraz rozmawiać na interesujące ich tematy,
 • Zdobywać, przetwarzać i przekazywać informacje w języku polskim, oraz
 • Rozwijać i rozbudowywać kontakty w społeczności szkolnej i w środowisku polonijnym.

Uczniowie zdobywają wiedzę i świadomość językową

 • Uczniowie nabierają świadomości językowej na temat roli/funkcji oraz
  struktury/budowy języka polskiego,
 • Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu polskiego słownictwa,
  frazeologii oraz gramatyki, oraz
 • Uczniowie zdobywają i poszerzają wiedzę na temat zależności
  pomiędzy językiem polskim, społecznością i kulturą polską.

Uczniowie nabierają świadomości na temat korzyści płynących z
możliwości nawiązania bliższych kontaktów z członakmi społeczności
polonijnych oraz ze współistnienia środowiska polonijnego i
australijskiego.
Ponadto uczniowie zdobywają wiedzę na temat:

 • Konkretnych aspektów życia codziennego, a także zainteresowań
  Polaków i środowisk polonijnych,

 • Bogatej tradycji i kultury polskiej,

 • Historii Polski oraz społeczności polonijnych, oraz

 • Polskich postaci historycznych, polskiej literatury i poezji klasycznej
  oraz polskich podań i legend.

Zarząd Szkoły

Nasza organizacja jest prowadzona przez zespół trzech niezwykłych kobiet, które potrafią wpasować to pracochłonne zadanie w ich już i tak wymagające kariery i życie rodzinne. Dzięki ich przewodnictwie i poświęceniu, szkoła kwitnie i kontynuuje krzewienie i podtrzymywanie języka i kultury polskiej w Australii.

Alicja Magda Batorowicz
Alicja Magda BatorowiczPrezydent Szkoły
Alicja z Polską Szkołą w Randwick związana jest od 2004 roku. W roku 2015 została mianowana prezydentem szkoły…
Zobacz więcej >
Gosia Vella
Gosia VellaKoordynator Programu Nauczania
Gosia jest założycielką oraz wieloletnim nauczycielem w Polskiej Szkole w Randwick. Obecnie pełni funkcję Koordynatora Programu Nauczania…
Zobacz więcej >
Anna Jacobi
Anna JacobiKoordynator Nauczycieli
Ania jest wysoko wykwalifikowanym nauczycielem i posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie nauczaniu języków obcych.
Zobacz więcej >

Zarząd Szkoły

Zgodnie z naszą konstytucją, zarząd szkoły wybierany jest co roku przez rodziców. Rolą zarządu jest prowadzenie spraw szkoły związanych z tematami prawnymi, materialnymi, programem nauczania i wizerunkiem publicznym szkoły. Obecnie nasz zarząd składa się z następujących członków:

Funkcja Imię
Prezydent Alicja Magda Batorowicz
Skarbnik Andrzej Bury
Sekretarz Alicja Magda Batorowicz
Koordynator do Spraw Nauczania Gosia Vella
Koordynator Nauczycieli Ania Jacobi

Konstytucja Szkoły

Nasza konstytucja jest dokumentem opisującym zasady, przepisy i wytyczne które kierują życie codzienne szkoły. Konstytucja Szkoły jest dokumentem prawnym i jest tylko dostępna w języku angielskim.

ZGRAJ KONSTYTUCJĘ