O Nas

/O Nas
O Nas 2017-11-06T21:43:40+00:00

O naszej szkole

Serdecznie witamy na stronie internetowej The Polish School of Sydney!

Jesteśmy prężnie działającą sobotnią szkołą polonijną usytuowaną w Randwick, Sydney, gdzie nieprzerwanie od 2004 roku oferujemy naukę języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania i dla wszystkich grup wiekowych.

Nasza szkoła jest jedną z najliczniej reprezentowanych szkół polonijnych w Australii. Naukę w naszej placówce pobiera obecnie ponad 130 uczniów.

Uczniowie są naszym priorytetem, a zarząd szkoły dokłada wszelkich starań, aby zajęcia lekcyjne prowadzone były na jak najwyższym poziomie i z wykorzystaniem nowoczesnych strategii nauczania i pomocy dydaktycznych.

Szczycimy się profesjonalną, wykwalifikowaną kadrą doświadczonych nauczycieli, którzy poprzez swoje zaangażowanie oraz nieustanne podnoszenie kompetencji zawodowych przyczyniają się do utrzymywania najwyższych standardów nauczania w naszej szkole.

Celem The Polish School of Sydney jest nauczanie języka polskiego, propagowanie polskich wartości narodowych, polskiej kultury, tradycji i historii, a naszym uczniom pragniemy pokazać, że dwujęzyczność i dwukulturowość jest fascynująca, przydatna i jak najbardziej możliwa!

Zajęcia w The Polish School of Sydney łączą w sobie solidne przygotowanie merytoryczne i metodyczne z serdeczną, rodzinną, prawdziwie polską atmosferą!

Zainteresowanych pobieraniem nauki w Polskiej Szkole w Randwick zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą programową.

Zajęcia wszystkich sektorów szkoły odbywają się w każdą sobotę roku szkolnego w godzinach od 9 do 12.

Główne cele i założenia

„Celem nadrzędnym Polskiej Szkoły w Randwick, Sydney jest efektywne nauczanie języka polskiego, tak aby nasi absolwenci swobodnie porozumiewali się w mowie i piśmie językiem polskim.

Równie ważne jest dla nas krzewienie szeroko pojętej kultury polskiej oraz kształtowanie i podtrzymywanie w naszych uczniach poczucia tożsamości narodowej, umacnianie poczucia więzi z Polską oraz dumy z posiadania polskiego pochodzenia.”

Zarząd Szkoły

Szkoła Polska w Randwick stawia sobie za cel:
 • Wspomaganie rozwoju i przysposabiania kompetencji z zakresu znajomości języka polskiego jako drugiego/obcego,

 • Wspomaganie zdobywania czterech sprawności językowych: czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu w języku polskim,

 • Umożliwienie uczniom zdobywania wiedzy i kompetencji koniecznych do swobodnej komunikacji w języku polskim na jak najwyższym poziomie,

 • Pogłębianie w uczniach poczucia polskiej świadomości narodowej i dumy z pochodzenia polskiego poprzez propagowanie wartości patriotycznych, oraz

 • Przekazywanie wiedzy na temat języka polskiego, polskiej kultury i historii oraz ukształtowanie świadomości na temat życia w Polsce oraz możliwości wynikających z bycia częścią środowiska polonijnego w Australii.

Główne założenia naszej placówki

Uczniowie udoskonalają zdobyte umiejętności językowe tak, aby
potrafili:

 • Nawiązywać i podtrzymywać kontakty z innymi polskojęzycznymi
  osobami oraz rozmawiać na interesujące ich tematy,
 • Zdobywać, przetwarzać i przekazywać informacje w języku polskim, oraz
 • Rozwijać i rozbudowywać kontakty w społeczności szkolnej i w środowisku polonijnym.

Uczniowie zdobywają wiedzę i świadomość językową

 • Uczniowie nabierają świadomości językowej na temat roli/funkcji oraz
  struktury/budowy języka polskiego,
 • Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu polskiego słownictwa,
  frazeologii oraz gramatyki, oraz
 • Uczniowie zdobywają i poszerzają wiedzę na temat zależności
  pomiędzy językiem polskim, społecznością i kulturą polską.

Uczniowie nabierają świadomości na temat korzyści płynących z
możliwości nawiązania bliższych kontaktów z członakmi społeczności
polonijnych oraz ze współistnienia środowiska polonijnego i
australijskiego.
Ponadto uczniowie zdobywają wiedzę na temat:

 • Konkretnych aspektów życia codziennego, a także zainteresowań
  Polaków i środowisk polonijnych,

 • Bogatej tradycji i kultury polskiej,

 • Historii Polski oraz społeczności polonijnych, oraz

 • Polskich postaci historycznych, polskiej literatury i poezji klasycznej
  oraz polskich podań i legend.

Zarząd Szkoły

Nasza organizacja jest prowadzona przez zespół trzech niezwykłych kobiet, które potrafią wpasować to pracochłonne zadanie w ich już i tak wymagające kariery i życie rodzinne. Dzięki ich przewodnictwie i poświęceniu, szkoła kwitnie i kontynuuje krzewienie i podtrzymywanie języka i kultury polskiej w Australii.

Alicja Magda Batorowicz
Alicja Magda BatorowiczPrezydent Szkoły
Alicja z Polską Szkołą w Randwick związana jest od 2004 roku. W roku 2015 została mianowana prezydentem szkoły…
Zobacz więcej >
Gosia Vella
Gosia VellaKoordynator Programu Nauczania
Gosia jest założycielką oraz wieloletnim nauczycielem w Polskiej Szkole w Randwick. Obecnie pełni funkcję Koordynatora Programu Nauczania…
Zobacz więcej >
Anita Książek
Anita KsiążekKoordynator Nauczycieli
Anita jest wysoko wykwalifikowanym nauczycielem i posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinach jak matematyka, fizyka i języki…
Zobacz więcej >

Zarząd Szkoły

Zgodnie z naszą konstytucją, zarząd szkoły wybierany jest co roku przez rodziców. Rolą zarządu jest prowadzenie spraw szkoły związanych z tematami prawnymi, materialnymi, programem nauczania i wizerunkiem publicznym szkoły. Obecnie nasz zarząd składa się z następujących członków:

Funkcja Imię
Prezydent Alicja Magda Batorowicz
Skarbnik Andrzej Bury
Sekretarz Alicja Magda Batorowicz
Koordynator do Spraw Nauczania Gosia Vella
Koordynator Nauczycieli Anita Książek
Koordynator Fundraisingu Anna Ziara-Paradowska

Konstytucja Szkoły

Nasza konstytucja jest dokumentem opisującym zasady, przepisy i wytyczne które kierują życie codzienne szkoły. Konstytucja Szkoły jest dokumentem prawnym i jest tylko dostępna w języku angielskim.

ZGRAJ KONSTYTUCJĘ