Program nauczania

//Program nauczania
Program nauczania 2017-11-09T22:57:54+00:00

Program nauczania – Szkoła Średnia

Nauczanie w klasie szkoły średniej, w The Polish School of Sydney oparte jest na wytycznych programowych NESA (NSW Education Standards Authority) i Departamentu Edukacji NPW.

Na tej bazie stworzony został nasz autorski program oparty na nowatorskiej metodyce nauczania, która łączy nauczanie języka polskiego z nauczaniem o Polsce, jej historii, kulturze, geografii, tradycjach i obyczajach.

Nowoczesne metody nauczania

W procesie nauczania ważna jest dla nas indywidualizacja w podejściu do potrzeb każdego ucznia, wynikająca z różnych poziomów znajomości języka polskiego, wielorakich stylów przyswajania wiedzy oraz różnych zainteresowań uczniów.

Nowoczesne strategie nauczania są wdrażane w dużej mierze poprzez regularne wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych, np. tablic interaktywnych czy iPadów.

Cele naszego programu nauczania

Celem nadrzędnym jest efektywne nauczanie języka polskiego, tak, aby nasi uczniowie byli dobrze przygotowani do kontynuacji nauki w SSCL i zdawania matury z języka polskiego.

Równie ważne jest dla nas krzewienie szeroko pojętej kultury polskiej  oraz kształtowanie i podtrzymywanie w naszych uczniach poczucia tożsamości narodowej, umacnianie poczucia więzi z Polską oraz dumy z posiadania polskiego pochodzenia.

Wysoki poziom nauczania, nowoczesna metodyka, wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra oraz ciekawe zajęcia lekcyjne są z pewnością doskonałą ofertą dla tych wszystkich, którzy zdecydują się po ukończeniu szkoły podstawowej na kontynuowanie nauki języka polskiego w klasie na poziomie szkoły średniej w The Polish School of Sydney.

Powiązane strony

SZKOŁA ŚREDNIA
INFORMACJE O ZAPISACH
OPŁATY